Sever 1 Sever 2
207 Download

Dạy cho cô em họ biết thế nào gọi là đụ

Miệng nút lưỡi Nhi tránh cô rên vì anh sợ sẽ có ai đó nghe thấy. Mình cho thằng em vào, nhẹ nhàng, từng tí một.
Mình bắt đầu nhấp nhẹ, em chỉ kêu khe khẽ, khoảng 15 phút sau, em ra lần 2, loạn luân mình bắt đầu nhấp nhanh và rồi cũng out sau 20 phút. Nhi chưa hiểu gì thì anh chàng nói tiếp: “Nếu bạn cảm… thấy… ừm… khó chịu… thì không sao đâu”. Long có thể cảm nhận được răng Nhi khẽ chạm vào cặc mình.

View more