Sever 1 Sever 2
247 Download

Gã bác sĩ đê tiện đã đè Xingba ra địt ngay lần khám đầu tiên

– “Ơ sao em lại đến đây” Long bất ngờ suýt rơi cặp kính. Nếu Duy Long chuyên đi câu dẫn mấy đứa con gái trong trường này thì cô bạn gái đó là dụ mấy thằng con trai, chịch cho liệt cặc xong để qua 1 bên đó khi nào nứng lên thì chơi tiếp thôi.
Thanh An: Đáng sợ vậy sao?
Uyên Thư: Cậu chưa bị tốt nhất thì nên né đi, bác sĩ tránh rước họa vào thân. Hai người bảo vệ cầm gậy chạy ra giải vây cho Nhi. Một lát sau tôi thấy dì Tiên vào cất cái thao giặt đồ nhưng vào hơi lâu…
Chợt tôi nghĩ hồi nãy mình rửa hết dấu tinh trùng chưa nhỉ làm tôi hơi lo.

View more