Sever 1 Sever 2
182 Download

Gã thầy giáo biến thái móc bướm nữ học sinh

Xảy ra chuyện gì Đinh Trường Sinh vừa đến cửa chính, la lớn. Chu Minh Thủy đã nói như vậy,nghịch lồn thì mình còn có thể nói cái gì đây, chẳng lẽ đem chuyện mình và Tần Mặc đẩy ra, như vậy thì mình có vẻ bất cận nhân tình, Chu Minh Thủy sẽ nhìn mình như thế nào, cho nên Đinh Trường Sinh vẫn là nhịn qua, không có đem vấn đề nói ra rõ ràng. Đứng lại Một tên cảnh sát nhảy xuống xe, chiếu đèn pin ngăn cản đường đi ba người. Lương Khả Ý ngữ khí kìm hãm lại, cúi đầu nhìn thực đơn nói.

View more