Sever 1 Sever 2
198 Download

Những bí ẩn của người mẫu

Anh Mai, tại Bạch Sơn có tiệm cơm nào đặc sắc,người mẫu tôi muốn mời người ăn cơm Đinh Trường Sinh nói. Lưu Quan Dương nhìn thấy quả nhiên là thằng trẻ tuổi này khó hầu hạ, một chút mặt mũi cũng không cấp, tuy rằng Lưu Quan Dương trong lòng rất căm tức, nhưng là lại không dám phản ứng ra. Lc nhận được điện thoại của Lưu Quan Dương, Kha Tử Hoa có vẻ đang bực bội, cho nên vừa mở miệng liền hỏi. Ngoan bỏ tay ra cho chú ngắm nó một lát .

View more