Sever 1
44

Sex vn trâu già gặm cỏ non

Làm sao em biết Em đã điều tra qua ông ta Lương Khả Ý không phải là nữ nhân tầm thường, nàng rất nhạy bén liền nhìn thấy rõ vấn đề, Đinh Trường Sinh vừa nói ra như vậy, nàng đã minh bạch, Đinh Trường Sinh đối với Lâm Nhất Đạo hiểu biết không phải là một ít, mà có thể nói là biết quá sâu. Đinh Trường Sinh gật đầu,Trâu già gặm cỏ non Mai Tam Lộng liền đi ra ngoài, lúc ra cửa vừa vặn gặp phải Văn Nhược lan. Đinh bí thư, kỳ thật trong này có chút hiểu lầm. Quên đi, nơi đó không lưu lại, thì có chỗ khác lưu, nếu không anh đến Bạch Sơn công tác đi.

View more